ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18.2012 - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ