Η Περιοχή μας

ΜΟΝΑΔΑ Α.Ε.Κ.Κ.

Φόρμα Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Α.Ε.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 58, ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑΣ, 66300

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΜΟΝΑΔΑ Α.Ε.Κ.Κ.
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΔΟΞΑΤΟΥ, 66300

Τηλέφωνο: +30 2521055545
Fax: +30 2521055544
E-Mail: indpro@otenet.gr

Φόρμα Παραγγελίας

Επωνυμία εταιρείας, Όνομα Επύθετο ιδιώτη.
Κατάλογος με τα απόβλητα για τα οποία είναι αδειοδοτημένη η μονάδα με τους αντίστοιχους ΕΚΑ. Παρακαλώ συμβουλευτείτε το παρακάτω αρχείο για να προσδιορίσετε τον κωδικό απόβλητου σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.)
(φορτηγό,σάκους,κιβώτια)